เรื่องล่าสุด

วาไรตี้ท่องเที่ยว

นิ้วก้อย บอกอะไรเราได้อีกเยอะ…

นิ้วก้อยบอกอะไรได้บ้าง

105073401

จุดเด่น-จุดด้อย รู้ได้ด้วยลายมือ
หันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง โดยผู้หญิงให้ดูมือซ้าย ส่วนผู้ชายให้ดูมือขวา
แล้วขีดเส้นแบ่งข้อต่อแต่ละข้อบนนิ้วก้อย จะได้ทั้งหมด 3 ข้อ  ตามรูปประกอบ 


ส่วนที่ยาวที่สุด คือส่วนที่บอกถึงจุดเด่นในตัวคุณ

 

1

 ข้อบนสุดยาวที่สุด 
คุณเป็นคนมีพรสวรรค์ในการพูดจาดึงดูดคน
เป็นคนพูดจาฉะฉานชัดเจนทั้งในน้ำเสียงและกริยาท่าทาง
เป็นคนช่างสังเกตและรอบคอบ 

2

ข้อกลางยาวที่สุด 
เป็นคนที่ให้ความใส่ใจต่อผู้อื่นและมีความอดทน เป็นเลิศ
ลักษณะความยาวของข้อกลางนี้
ส่วนมากมักพบในบุคคลที่อยู่ในวงการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ 

3

ข้อล่างยาวที่สุด 
คุณเป็นคนรักอิสระเสรีอย่างมาก
ไม่ชอบถูกควบคุมโดยใคร เป็นคนพูดจาเปิดเผย
ตรงไปตรงมา ฝีปากกล้าคมคาย  ยึดมั่นในความมีเหตุมีผล
และจะเก่งในเรื่องการโต้เถียงหรือการโต้แย้งใดๆ 

ในทางกลับกัน ส่วนที่สั้นที่สุด คือส่วนที่บอกถึงจุดด้อยในตัวคุณ

4

ข้อบนสุดสั้นที่สุด 
คุณเป็นคนไม่กล้าแสดงออกอย่างมาก
เป็นคนขี้อายจนถึงขนาดตัวคุณเองก็ยากที่จะเข้าใจในตัวเอง
นอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นอีกด้วย

5

  ข้อกลางสั้นที่สุด 
คุณเป็นคนซื่อสัตย์
ยุติธรรมแน่วแน่มั่นคง
อาจจะเรียกได้ว่าถึงขั้นไม่มีความประณีประนอม
จนดูเหมือนความที่เป็นคนตรง กลายเป็นข้อด้อยของคุณไปเลย 

6

ข้อล่างสั้นที่สุด
คุณเป็นคนซื่อๆ ง่ายๆ
ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมารยา
เชื่อคนง่ายจนกระทั่งอาจจถูกหลอก
หรือถูกโกงได้ง่ายด้วยความไร้เดียงสาของคุณ
ขอขอบคุณ http://my.dek-d.com

บทความที่น่าสนใจ:

เชิญแสดงความเห็นค่ะ!

comments