ดูเอเซีย.คอม ข้อมูลท่องเที่ยว ทั่วไทย ทริปท่องเที่ยว แผนที่ 77 จังหวัด การเดินทาง จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว || เพิ่มข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว|| ดูดวงตำราไทย|| อ่านบทละคร|| เกมส์คลายเครียด|| วิทยุออนไลน์ || ดูทีวี || รถตู้เชียงใหม่
  dooasia : ดูเอเซีย   รวมเว็บ   บอร์ด     เรื่องน่ารู้ของสยาม   สิ่งน่าสนใจ  
 
สำหรับนักท่องเที่ยว
ตรวจสอบระยะทาง
แผนที่ 77 จังหวัด
คู่มือ 77 จังหวัด(PDF)
จองโรงแรม
ข้อมูลโรงแรม
ข้อมูลวีซ่า
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถทัวร์
ทัวร์ต่างประเทศ
รถเช่า
แลกเปลี่ยนเงินสากล
ซื้อหนังสือท่องเทียว
dooasia.com แนะนำ
  เที่ยวหลากสไตล์
  มหัศจรรย์ไทยเแลนด์
  เส้นทางความสุข
  ขับรถเที่ยวตลอน
  เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด
  อุทยานแห่งชาติในไทย
  วันหยุดวันสำคัญไทย-เทศ
  ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
  ไก่ชนไทย
  พระเครื่องเมืองไทย
  บทความต่างประเทศ
 
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเกาหลี
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศจีน
 
เที่ยวภาคเหนือ กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์ : อุทัยธานี
  เที่ยวภาคอีสาน กาฬสินธุ์ : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : นครพนม : นครราชสีมา(โคราช): บุรีรัมย์ : มหาสารคาม : มุกดาหาร : ยโสธร : ร้อยเอ็ด : เลย : ศรีสะเกษ : สกลนคร : สุรินทร์ : หนองคาย : หนองบัวลำภู : อำนาจเจริญ : อุดรธานี : อุบลราชธานี : บึงกาฬ(จังหวัดที่ 77)
  เที่ยวภาคกลาง กรุงเทพฯ : กาญจนบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชัยนาท : นครนายก : นครปฐม : นนทบุรี : ปทุมธานี : ประจวบคีรีขันธ์ : ปราจีนบุรี : พระนครศรีอยุธยา : เพชรบุรี : ราชบุรี : ลพบุรี : สมุทรปราการ : สมุทรสาคร : สมุทรสงคราม : สระแก้ว : สระบุรี : สิงห์บุรี : สุพรรณบุรี : อ่างทอง
  เที่ยวภาคตะวันออก จันทบุรี : ชลบุรี : ตราด : ระยอง

  เที่ยวภาคใต้ กระบี่ : ชุมพร : ตรัง : นครศรีธรรมราช : นราธิวาส : ปัตตานี : พัทลุง : พังงา : ภูเก็ต : ยะลา : ระนอง : สงขลา : สตูล : สุราษฎร์ธานี


ดูดวง > ตำราพรหมชาติ > พุทธมงคล 38 ประการ


พุทธมงคล 38 ประการ

พุทธมงคล 38 ประการ

ตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์

โดย สำนักพิมพ์อำนาจสาส์น

 

พุทธมงคล 38 ประการ

 

                สิทธิการิยะฯ ผู้ใดปรารถนาจะมีชีวิตพร้อมไปด้วยมงคล 38 ประการ ท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้

 

มงคลที่ 1

อเสวนา จ พาลานํ                  ไม่คบคนพาล

 

มงคลที่ 2

ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา              คบหาสมาคมแต่นักปราชญ์ราชบัณฑิต

 

มงคลที่ 3

ปูชา จ ปูชะนียานํ                  บูชาคนที่ควรบูชา

 

มงคลที่ 4

ปฏิรูปเทสวาโส จ                  อยู่ในประเทศอันสมควร

 

มงคลที่ 5

ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา              เคยเป็นผู้ที่มีความดีสร้างไว้แต่ชาติปางก่อน

 

มงคลที่ 6

อตฺตสมฺมาปณิธิ                    ตั้งตนเองในฐานะที่ชอบที่ควร

 

มงคลที่ 7

พาหุสจฺญฺจ                           เป็นคนได้ยินได้ฟังมามาก

 

มงคลที่ 8

สิปฺปญิจ                              ศึกษาทางศิลปวิทยามาด้วย

 

มงคลที่ 9

วินโย จ สุสิกฺขิโต                   เป็นคนเคารพระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมือง

 

มงคลที่ 10

สุภาสิตา จ ยา วาจา                 กล่าวแต่คำที่เป็นสุภาษิต

 

มงคลที่ 11

มาตาปิตุอุปฏฐานํ                    บำรุงเลี้ยงพ่อแม่ให้ดี

 

มงคลที่ 12, 13

ปุตฺตทารสสฺส สงฺคโห              สงเคราะห์ลูกและเมียตามหน้าที่

 

มงคลที่ 14

.อนากุลา จ กมฺมนฺตา                ทำการงานโดยไม่คั่งค้าง

 

มงคลที่ 15

ทานญฺจ                                 ให้ทานกับผู้ที่ควรให้

 

มงคลที่ 16

ธมฺมจริยา จ                            ประพฤติตามหลักธรรมเสมอ

 

มงคลที่ 17

ญาตกานญฺจ สงฺคโห                  สงเคราะห์เครือญาติตามควร

 

มงคลที่ 18

อนวชฺชานิ กมฺมานิ                    ทำงานแต่สุจริตไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม

 

มงคลที่ 19

อารตี วิรตี ปาปา                      เว้นไม่กระทำความชั่วเลย

 

มงคลที่ 20

มชฺชปานา จ สญฺญโม               มีการสำรวมในการดื่มเครื่องดองของเมา

 

มงคลที่ 21

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ                  ไม่ประมาทในหลักธรรมทั้งหลาย

 

มงคลที่ 22

คารโว จ                                 มีความเคารพ

 

มงคลที่ 23

นิวาโต จ                                ความไม่จองหอง

 

มงคลที่ 24

สนฺตฏฐี จ                               มีความยินดีในทรัพย์สินของตน

 

มงคลที่ 25

กตญฺตุตา                              รู้คุณคนที่เคยเกื้อกูลตน

 

มงคลที่ 26

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ                    ฟังธรรมตามกาลโอกาสที่มี

 

มงคลที่ 27

ขนฺติ จ                                    มีความอดทน

 

มงคลที่ 28

โสวจสฺสตา                             ทำตนเป็นคนว่านอนสอนง่าย

 

มงคลที่ 29

สมณานญฺจ ทสฺสนํ                    พบปะกับสมณะชีพราหมณ์เสมอ

 

มงคลที่ 30

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา                  หาเวลาเจรจาธรรมกับคนทั่วไป

 

มงคลที่ 31

ตโป จ                                     บำเพ็ญเพียรเพื่อให้กิเลสเบาบาง

 

มงคลที่ 32

พฺรหฺมจริยญฺจ                            ประพฤติตนตามธรรมอันประเสริฐ

 

มงคลที่ 33

อริยสจฺจาน ทสฺสนํ                      เห็นหลักธรรมตามที่เป็นจริงอันสูง

 

มงคลที่ 34

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ                      มองเห็นทางดับกิเลสขั้นสุดยอดได้

 

มงคลที่ 35

ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส กมฺปติ   ไม่มีจิตหลั่นไหวไปตามโลกธรรม

 

มงคลที่ 36

 อโสกํ                                     มีจิตไม่โศกเศร้า

 

มงคลที่ 37

วิรชํ                                         มีจิตใจปราศจากกิเลสธุลี

 

มงคลที่ 38

เขมํ                                          มีจิตเกษมสำราญ

 

 

                บุคคลใด ไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์ มีวงคลทั้ง 38 ประการอยู่กับตนแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงแล

 


 
 
สายการบินสำหรับท่องเที่ยวไทย เขมร ลาว เวียดนาว พม่า
สายการบิน เว็บไซต์ เบอร์โทรจองตั๋ว
แอร์เอซีย http://www.airasia.com/ 02-519-9999
การบินไทย http://www.thaiairways.co.th/ 02-356-1111
การบินลาว http://www.laoairlines.com 02-236-9822
บางกอกแอร์เวล์ http://www.bangkokair.com/ 1771
เจ็ตสตาร์ http://www.jetstar.com ราคาถูกไม่แพงจองทางเว็บไซต์
เวียดนามแอร์ไลน์ http://www.vietnamairlines.com/ บินภายในประเทศเวียดนามไม่แพง
เว็บไซต์จำเป็นสำหรับท่องเที่ยว ไทย เขมร ลาว กัมพูชา พม่า
 
เว็บท่องเที่ยวไทย เว็บท่องเที่ยวลาว เว็บท่องเที่ยวเวียดนาม เว็บท่องเที่ยวกัมพูชา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวลาว การท่องเที่ยวเวียดนาม การท่องเที่ยวกัมพูชา
กรมป่าไม้ มหาสาน.คอม อันดับหนึ่งพอลทัลเวียดนาม ข่าวอันดับหนึ่งของกัมพูชา
ทัวร์ไทย LaosFriends หาเพื่อนชาวลาว ข่าวเวียดนามอันดับหนึ่ง ข้อมูลเที่ยวแม่โขง
  เวียงจันทร์ไทม์ข่าวสารเมืองลาว หาเพื่อนชาวเวียดนาม หาเพื่อนกัมพูชา
 
dooasia.com
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 ดูเอเซีย    www.dooasia.com

เว็บท่องเที่ยว จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ข้อมูลท่องเที่ยว ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม แผนที่ การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร จองที่พักและโรงแรมออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตทั่วโลก คลิปวีดีโอ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ลาว เวียดนาม ขอขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวลาว การท่องเที่ยวกัมพูชา การท่องเที่ยวเวียดนาม มรดกไทย กรมป่าไม้
dooasia(at)gmail.com ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย. สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์